အရမ္းအရမ္းျမန္တဲ Wyzo Browser

က်ြန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ့ New Browser ေလးနဲ့မိက္ဆက္ေပးျခင္တယ္ အရမ္းကုိျမန္ပါတယ္
ပုံစံကေတာ့ Firefox နဲတူတယ္အရမ္းကုိျမန္ပါတယ္ Google ကုိဒီ Web Browser နဲဖြင့္လုိက္ရင္
ေတာ့ One Second ေတာင္မၾကာပါဘူး New Tap ကလဲအရမ္းကုိျမန္ပါတယ္ New Tap ကေတာ့
Google Chrome နဲ့တူတယ္ New Tap ရဲျမန္ဆန္တာကေတာ့ မ်က္စိတစ္မွိတ္ေလးမွာဘဲ အရမ္းကုိ
ျမန္ပါတယ္ ။

Firefox နဲတူတယ္ဆုိေတာ့ ျမန္မာၾကည့္လုိမရရင္ေတာ့ ပုံမွာျပတဲ့အတုိင္း Tools ကုိ Click
လုိက္ပါျပီးေတာ့ Options ကုိ Click လုိက္ပါျပီးရင္ေတာ့ ေအာက္ပုံေလးလုိက္ေပါလာလိမ္
မည္။

ျပီရင္ Content ျပီးေတာ့ Fonts ကုိ Zawgyi ကုိေျပာင္ ျပီးရင္ေတာ့ OK
ဒီ Web Browser ဟာ Firefox နဲ Google Chrome ေလးေပါင္းလုိက္တဲ့
Web Browser လုိပါဘဲ့။Wyzo ေဒါင္းခ်င္ေပါ့

No comments:

Post a Comment