အင္တာနက္ကို အခ်ိန္ႏွင့္သံုးၾကရေအာင္(APK)


ဖုန္းမွာ အင္တာနက္ကို အခ်ိန္ႏွင့္ ပိတ္ေပးမည့္ APK ေလးပါ ...
က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ညည က်ဴးရင္နဲ ့ အင္တာနက္ၾကီးဖြင့္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားတက္ၾကျပီး ေငြကုန္သက္သာေစမည့္ apk ေလးပါ ... ေအာက္မွာ ေဒါင္းလိုက္ပါ


No comments:

Post a Comment